SignAct

Signatura electrònica de documents, amb valor probatori. Sense possibilitats de manipulació.


Llegir més

TimeAct

El registre diari de l'activitat laboral, des de qualsevol lloc i a qualsevol moment.


Llegir més

JustAct

Digitalitza i justifica les notes de despeses amb una senzilla aplicació de telèfon mòbil.


Llegir més

RatingAct

Acreditació de béns i actius, des de qualsevol lloc i moment, amb valor probatori.


Llegir més

FaceAct

Enviament automàtic de factures electròniques, a entitats públiques y privades.


Llegir més

BuroAct

Envíament de comunicats certificats, amb acús de rebut, per EMAIL i SMS.


Llegir més

Certifica tots els esdeveniments i ocurrències mostrades en la teva pantalla.
Aconsegueix una prova legal multimèdia, irrefutable i infranquejable.
Legalitza documents
Segella i certifica electrònicament la signatura de documents online.
Grava reunions
Grava i certifica el desenvolupament de les teves reunions presencials.
Legitima resultats
Protegeix la propietat intel·lectual dels teus treballs i coneixements.
Acredita actuacions
Certifica amb imatges l'estat dels actius en un moment donat.
Documenta esdeveniments
Registra legalment el resultat de les teves actuacions, visites, treballs, etc.
Valguda operacions
Genera un rebut legal sobre el resultat de les teves compres a la Web.
Segella col·laboracions
Evita discrepàncies sobre els acords adoptats en les teves reunions Web.
Certifica cridades
Converteix l'enregistrament de les trucades en un suport durador irrefutable.
Subscriu-te

Et mantenim informat mensualment sobre les novetats quant a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en la Comunitat Europea.

Testimoniatges

David Niñoles
(CTO)

El segellat electrònic de la captura automàtica de la pantalla de lliuraments, amb segell de temps i geolocalización, representa un suport durador amb valor probatori dels serveis realitzats, alhora que ens ajuda en la digitalització documental dels processos.

Manuel Navarrete
(Soci)

El segellat i enviament de documents electrònics per correu electrònic amb justificant de recepció, facilita la nostra labor, incrementa la nostra productivitat i facilita la digitalització dels nostres processos.

Pedro Barceló
(CEO)

El segellat electrònic dels enregistraments ens permet comptar amb un suport durador amb valor probatori irrefutable.

Alex Pol
(COO)

L'emplenat online de qüestionaris de salut ens permet accelerar els processos de contractació, reduint considerablement les caigudes en vendes. El segellat automàtic del formulari representa el suport durador irrefutable de l'operació.

Ricard Sayós
(CEO)

La realització d'inspeccions remotes, en col·laboració amb els nostres clients, mitjançant la captura i segellat de vídeos en temps real, ens ajuda a guanyar en eficiència, alhora ens permet disposar d'un suport durador amb un valor probatori irrefutable.

Carles Menges
(Soci)

L'enregistrament i segellat de les reunions més crítiques ens ajuda a preservar la propietat intel·lectual dels nostres clients, així com en la revisió i defensa de l'acordat.