Fundada al maig del 2007.

  • Missió

    Maximitzar l'efectivitat de les operacions de negoci a distància, mitjançant el desenvolupament de solucions multimèdia segures.

  • Objectiu.

    Desenvolupar i proporcionar un ventall de solucions tecnològiques innovadores que faciliten operacions de negoci multimèdia, emfatitzant en la seguretat i en la satisfacció de l'usuari.