JustAct

"

Coneix i controla, al moment, les despeses derivades de l'activitat comercial i de les operacions en camp. Facilita als teus empleats una eina de fàcil ús, que permet registrar una despesa al moment, indicant la seva justificació i associant-la al servei o client, corresponent. La data, hora i lloc queden registrats automàticament.

Oblida els rebuts i les notes de despeses. Dedica el temps de la seva classificació, revisió i anotació a altres activitats que aportin un major valor al negoci.

Passa del document de paper al document digital. No ocupa espai i es troba immediatament, des de qualsevol lloc i a qualsevol moment.

Ara pots conèixer i computar les despeses atribuïbles a cada client i servei, de forma exacta. Coneix la productivitat real de cada operació.

Genera els raports de despeses per rangs de dates i client al moment. El seu segellat digital, automàtic, dóna garanties que no hi ha hagut manipulació. Evita discrepàncies i disputes. Comparteix els raports de despeses amb el client al moment. A major transparència menys discrepàncies.

Analitza la distribució de les despeses per rangs de dates, serveis i empleat, des d'un senzill gràfic.

Exporta els raports a un fitxer en format “Excel” para major facilitat de manipulació i explotació automàtica.

Envia alertes quan l'empleat supera un determinat llindar de despeses.

És una eina, d'implantació immediata, ideal per a empreses amb una forta activitat comercial i/o operacions en camp que requereixen de desplaçaments i pernoctaciones.

Servei web de pagament per ús, compatible amb equips de sobretaula, portàtils (oSX / Windows) i mòbils (iOS / Android).

Llegir més
Veure vídeo
Video
Descarregar fullet
Fulletó
Sol·licitar demostració
Demo