Contractar

1 Contractar
2 Validar compte
3 Crear treballadors
4 Comunicar

Servei de pagament per ús

251-500 treballadors

1,95€/mes

x treballador

23,40€ anuals
Contractar

501-1000 treballadors

1,85€/mes

x treballador

22,20€ anuals
Contractar
1001-2500 treballadors

1,75€/mes

x treballador
21€ anuals
Contractar

251-500 treballadors

$2,55/mes

x treballador

$30,60 anuals
Contractar

501-1000 treballadors

$2,45/mes

x treballador

$29,40 anuals
Contractar
1001-2500 treballadors

$2,35/mes

x treballador
$28,20 anuals
Contractar
Nombre de treballadors

Import base

IVA

Import total

Error